۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

علت پوسیدگی درب یخچال و تعمیر آن

پوسیدگی درب یخچال

ممکن است بدنه یا درب یخچال فریزر شما، به خصوص در قسمت آبسرد کن بعد از مدتی دچار زنگ زدگی یا پوسیدگی گردد. این امر ظاهر دستگاه را بسیار ناخوشایند می کند. این امکان وجود دارد که مشکل زنگ زدگی در یخچال و یا پوسیدگی درب یخچال به بهترین شکل ممکن برطرف شود.