۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

علل خرابی موتور لباسشویی و تعمیر آن

تعمیر موتور لباسشویی

قاعدتا موتور هر وسیله برقی، یکی از مهمترین اجزا و قطعات آن می‌باشد. تعمیر و بررسی خرابی موتور لباسشویی مسئله ای پر اهمیت است که به تخصص نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین قطعات موجود در ماشین لباسشویی که حکم قلب برای انسان را دارد، موتور ماشین لباسشویی می باشد. اهمیت این قطعه به‌اندازه‌ای است که خرابی موتور لباسشویی باعث از کارافتادن و بی‌مصرف شدن لباسشویی خواهد شد.