تقدیر شرکت پاکشوما از اینانلو سرویس

تقدیر شرکت پاکشوما از اینانلو سرویس به پاس زحمات و فعالیت های این نماینده رسمی و معتبر در استان البرز صورت گرفته است. اینانلو سرویس نماینده رسمی تعمیر لوازم خانگی پاکشوما در استان البرز است.