۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

خرابی پمپ تخلیه ماشین لباسشویی و رفع آن

تعمیر پمپ تخلیه لباسشویی

وظیفه پمپ تخلیه ماشین لباسشویی، خارج کردن آب کثیف حاصل از شستشو لباس ها است. در نتیجه میتوان گفت که یک قطعه بسیار مهم در عملکرد ماشین لباسشویی محسوب می‌شود.