تعمیر برد ماشین لباسشویی

 تعمیر برد ماشین لباسشویی کاری است بسیار دقیق و مهم که باید توسط تکنسین فنی انجام شود. اینانلو سرویس با تکنسین های فنی و خبره همکاری می کند که هر یک به نوبه خود تعمیر برد و لوازم خانگی انجام می دهند.