۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

تعمیر برد ماشین لباسشویی

 تعمیر برد ماشین لباسشویی کاری است بسیار دقیق و مهم که باید توسط تکنسین فنی انجام شود. اینانلو سرویس با تکنسین های فنی و خبره همکاری می کند که هر یک به نوبه خود تعمیر برد و لوازم خانگی را انجام می دهند.