۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

المنت لباسشویی و نقش آن در ماشین لباسشویی

المنت لباسشویی

شستشوی لباس ها با آب سرد در ماشین لباسشویی، کیفیت مطلوبی ندارد و باعث کاهش بازدهی لباسشویی می شود. به همین دلیل وجود یک قطعه در ماشین لباسشویی که وظیفه گرم کردن آب را بر عهده داشته باشد، الزامی است. این قطعه در ماشین با اسم المنت لباسشویی شناخته می شود.