علت نچرخیدن آبپاش ماشین ظرفشویی چیست؟

نچرخیدن آبپاش ماشین ظرفشویی

نچرخیدن آبپاش ماشین ظرفشویی مساله ای است که برخی از کاربران این دستگاه با آن رو به رو هستند. وظیفه ی بازوهای آب پاش این است که جریان آب را روی ظروف داخل ماشین هدایت می کنند. این قطعه هم به مرور زمان می تواند دچار استهلاک شود و از کار بیفتد. در این صورت، آب به درستی و به اندازه کافی به ظروف نمی رسد در نتیجه ظرفها به خوبی تمیز نمی شوند.