۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

خرابی شیر برقی ماشین ظرفشویی و تعمیر آن

تعمیر شیر برقی ظرفشویی

وظیفه شیر برقی تامین آب در ماشین ظرفشویی می باشد. در برخی مدل های ظرفشویی به جای شیر برقی، آکواستاپ تعبیه می شود. یک شلنگ از شیر ورودی پشت ماشین ظرفشویی به شیر برقی متصل خواهد شد. ظرفشویی در آغاز فرآیند شستشو آبگیری و سپس تخلیه می کند. در مرحله بعدی مجدد آبگیری می کند. برد شیر برقی را در مدار قرار می دهد و با باز شدن پیستون شیر برقی، آبگیری انجام می شود.