۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

دلایل برق دار بودن بدنه مایکروفر و راه حل های برطرف کردن آن

دلایل برق دار بودن بدنه ماکروفر

برق دار بودن بدنه مایکروفر یکی از مسائلی است که اکثر کاربران این دستگاه پر کاربرد در آشپزخانه ممکن است با آن روبرو شوند. البته علت های زیادی دارد و گاهی این دلایل به خود دستگاه، شرایط و محل نصب مربوط می شود. بعضی وقت ها دلیل برق دار بودن بدنه مایکروفر به فردی که دستگاه را لمس می کند نیز مربوط می شود. در ادامه به بررسی همه ی این موارد می پردازیم و بعد از آن در مورد حل مشکل و ایراد برق دار بودن بدنه مایکروفر صحبت می کنیم.