۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

پنجره‌های خود را با سرکه سفید برق بیاندازید!!!!

پنجره‌های خود را با سرکه سفید برق بیاندازید!!!!

نوشته شده در ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

بعد از کشیدن یک دستمال نمدار روی پنجره و شیشه‌ها با کمک یک آب‌پاش سرکه سفید را بر روی شیشه‌ها اسپری کنید و از برق افتادن آن‌ها لذت ببرید.