۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

همیشه نان تازه داشته باشید!!!

همیشه نان تازه داشته باشید!!!

نوشته شده در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲

برای جلوگیری از بیات شدن نان و تازه نگه داشتن آن یک ساقه کرفس را داخل جای نان و کیسه نان به مدت یک شب قرار دهید، تا رطوبت و تازگی نان حفظ شود.