۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

دکمه ها و زیپ های لباس ها را قبل از شستن ببندید!!!

دکمه ها و زیپ های لباس ها را قبل از شستن ببندید!!!

نوشته شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱

قبل از انداختن لباس ها در ماشین لباسشویی همه ی دکمه ها و زیپ های لباس ها را ببیندید. این کار از گیر کردن آن ها به بقیه ی لباس ها و کشیده شدن دکمه ها یا شل شدن آن ها جلوگیری می کند. اگر این کار را انجام ندهید احتمال گیر کردن آن ها به بقیه ی لباس ها و کش آمدن یا پاره شدن پارچه ی آن ها، آسیب دیدن مکانیزم قفل ماشین لباسشویی و کشیده شدن دکمه ها در حین شستشو وجود دارد.