۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

خاموش کردن آتش با نمک!!!

خاموش کردن آتش با نمک!!!

نوشته شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲

ممکن است زمانی ک در آشپزخانه مشغول آشپزی هستید، بر اثر داغ شدن بیش از اندازه روغن، متوجه آتش گرفتن ظرف شوید. برای خاموش کردن شعله می‌توانید روی آن نمک بپاشید. جوش شیرین هم مثل نمک تاثیر گذار خواهد بود.