۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

جدا کردن آدامس از روی لباس دیگه کار سختی نیست!!!

جدا کردن آدامس از روی لباس دیگه کار سختی نیست!!!

نوشته شده در ۶ خرداد ۱۴۰۲

هنگامی که در پارک روی نیمکتی می‌نشینید بعد از بلند شدن متوجه آدامسی می‌شوید که به لباس شما چسبیده و فکر می‌کنید جدا کردن آدامس از لباس کاری سخت و غیر ممکنی است. اما در واقع این‌گونه نیست شما به کمک یک تکه یخ به راحتی می‌توانید آدامس را از روی لباس خود جدا کنید.