۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

تمیز کردن لکه روغن از کاغذ دیواری !!!

تمیز کردن لکه روغن از کاغذ دیواری !!!

نوشته شده در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

جهت تمیز کردن کاغذ دیواری های غیر قابل شستشو که چرب شده طبق روش زیر عمل کنید. یک یا دو عدد عدد دستمال کاغذی را روی لکه چربی بگذارید و روی آن اتو داغ بگذارید.  ۲۰ ثانیه صبر کنید تا روغن جذب دستمال کاغذی شود. لازم به ذکر است حتماً همه کف اتو روی دستمال کاغذی باشد. به هیچ وجه اتو را روی کاغذ دیواری قرار ندهید زیرا باعث می شود لکه بیشتر پخش شود. ضمنا مراقب باشید کف اتو روی کاغذ دیواری قرار نگیرد چون امکان دارد کاغذ دیواری بسوزد.