۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

ترمیم لباس های رنگ گرفته!!!

ترمیم لباس های رنگ گرفته!!!

نوشته شده در ۲۷ دی ۱۴۰۱

هنگامی که لباس سفید نوی  شما در اثر انداختن با پیراهن قرمز یا صورتی داخل ماشین لباسشویی رنگ گرفته است، چاره کار خیس کردن لباس رنگ گرفته داخل محلولی از جوش‌شیرین، پودر شوینده، نمک و آب است که حکم سفیدکننده را دارد. با این کار دیگه اثری از هاله ی صورتی باقی نخواهد ماند.