۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

برای جوشیدن سریع آب چه ترفندی دارید؟

برای جوشیدن سریع آب چه ترفندی دارید؟

نوشته شده در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

اضافه کردن نمک به آب در حال جوش سبب سرعت بخشیدن به جوشش آن می‌شود.

برای جوش آمدن سریع آب سماور ابتدا نیمه آن را پر کنید و بعد از گرم شدن آب نیمه بعدی را پر کنید.