۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

برای از بین بردن باقی مانده رد چسب از روغن استفاده کنید!!

برای از بین بردن باقی مانده رد چسب از روغن استفاده کنید!!

نوشته شده در ۲۸ دی ۱۴۰۱

قطعا هر شخصی که یک برچسب را از شیشه کنده باشد، می‌داند کـه وقتی رد آن بـه اندازه عسل چسبناک می شود، چقدر ناراحت کننده اسـت. خوشبختانه، روغن پخت و پز راهکار خلاص شدن از شر آن باقیمانده ی چسب می باشد. با استفاده از یک تکه پنبه و مقداری روغن، محل چسبناک را به روغن آغشته کنید  و بگذارید چند دقیقه بماند. هنگامی کـه روغن به لکه نفوذ کند، بـه آسانی پاک خواهد شد.