۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

با خمیر دندون، سوراخ های دیوار را پر کنید!!!

با خمیر دندون، سوراخ های دیوار را پر کنید!!!

نوشته شده در ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

با کمک یک خمیردندان سفید رنگ می‌توانید به راحتی سوراخ‌های روی دیوار را پرکنید. با پر کردن خمیردندان در سوراخ‌ها کمی منتظر بمانید تا خمیر خشک شود آن‌گاه خواهید دید که دیوار مثل روز اول به نظر می‌رسد.