۰۲۶-۳۶۱۹۱

۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

استفاده از وازلین برای از بین بردن صدای کشوهای دراور !!!!

استفاده از وازلین برای از بین بردن صدای کشوهای دراور !!!!

نوشته شده در 10 مرداد 1402

اگر کشوهای دراور شما صدای خوبی ندارند یا سخت باز و بسته می شوند، کافی است که مقداری وازلین را روی ریل کشوهای آن بزنید.