۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

از بین بردن بوی قفسه ها با جوش شیرین !!!

از بین بردن بوی قفسه ها با جوش شیرین !!!

نوشته شده در ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

آیا کشو و قفسه های لباس و یا حوله شما بوی نم می دهد؟
مقداری جوش شیرین محلول در آب را به این کشو ها اسپری کنید و در آن ها را باز بگذارید.