همه چیز درباره ی خرابی مخزن شستشو ماشین لباسشویی

دلایل خرابی مخزن و دیگ ماشین لباسشویی

دیگ پس از مدت زیادی که از استفاده آن می‌گذرد ممکن است شل شده و در حین چرخش صدای زیادی تولید کند. بد چرخیدن، لق زدن، سوراخ شدن و تاب برداشتن از دیگر خرابی مخزن شستشو لباسشویی هستند. خرابی مخزن شستشو ممکن است در اثر استفاده نادرست از ماشین لباسشویی و یا قدیمی بودن آن ایجاد گردد.