۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

14 دلیل جرقه زدن و آتش گرفتن مایکروویو

14 دلیل جرقه زدن و آتش گرفتن مایکروویو

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که در طی حین استفاده از مایکروویو شاهد جرقه و صدای زیادی از داخل آن باشید که این پیشامد نتیجه ی عوامل گوناگونی می باشد. جرقه زدن مایکروویو با نور و صدای زیادی همراه است که در اکثر موارد به دلیل استفاده ناصحیح کاربران از مایکروویو می باشد. عدم جلوگیری و توجه به جرقه زدن دستگاه ممکن است باعث آتش گرفتن مایکروویو گردد.