تقدیر شرکت کرال از اینانلو سرویس

شرکت کرال از اینانلو سرویس بابت زحمات چندین و چند ساله حمایت از مشتری تقدیر و تشکر می کند. اینانلو سرویس نماینده رسمی خدمات پس از فروش کرال در استان البرز است.