تقدیر شرکت سوزان از اینانلو سرویس

شرکت سوزان و اینانلو سرویس پس از سالها همکاری به موفقیت های زیادی دست یافته اند. به پاس این موفقیت ها شرکت سوزان از این نماینده مجاز در استان البرز تقدیر می کند.