تقدیر شرکت سام سرویس از اینانلو سرویس

شرکت سام سرویس عرضه کننده محصولات سام و سامسونگ می باشد که با شرکت های بسیاری همکاری می کند. اینانلو سرویس یکی از شرکت هایی است که موفق به دریافت تقدیرنامه از این شرکت شده است.