خرابی کمپرسور کولرگازی و تعمیر آن

خرابی و تعمیر کمپرسور کولرگازی

کمپرسور کولرگازی به عنوان قلب یک سیستم خنک کننده مکانیکی مبتنی بر مبرد عمل می کند.

کمپرسور کولر گازی نقش مهم و اساسی در فشردن مبرد در زمان ورود به دستگاه به منظور افزایش درجه حرارت آن دارد. به محض گرم شدن، گاز از کمپرسور خارج می شود. در مرحله بعد وارد کندانسور شده تا روند خنک سازی آغاز گردد. خرابی کمپرسور کولرگازی به کل روند کارکرد دستگاه را مختل می کند.