خرابی جاپودری ماشین لباسشویی و تعمیر آن

خرابی جاپودری لباسشویی

جاپودری ماشین لباسشویی یکی از قسمت های مهم در این دستگاه می باشد که فضای مخصوص جهت ریختن نرم کننده یا پودر لباسشویی است.
خرابی جاپودری لباسشویی موجب بروز ایراد در فرآیند شست و شوی لباس ها می گردد.