تعمیر ترموستات ماشین ظرفشویی

تعمیر ترموستات ماشین ظرفشویی

وظیفه ترموستات به طور کلی نگه داشتن دمای آب در درجه ای مشخص شده و برنامه ریزی شده می باشد. اگر دمای آب از حد تعریف شده پایین تر آمد، ترموستات دمای آب را به درجه مورد نیاز میرساند.