تعمیر برد کولر گازی در البرز کرج

تعمیر برد کولر گازی

برد کولر گازی از مهم ترین قسمت‌های این دستگاه می‌ باشد. این قطعه مانند مغز انسان عمل می‌کند. در واقع هر کاری که کولر گازی انجام دهد باید دستور آن را برد صادر کند.