خرابی برد جاروبرقی و چگونگی تعمیر آن

تعمیر برد جاروبرقی

وجود برد های الکترونیکی سبب کاهش حجم چشمگیری از قطعات مصرفی و حتی میزان مصرف انرژی در جاروهای برقی شد. این برد ها مغز متفکر این دستگاه هستند و تقریبا همه حرکات و وظایف جاروبرقی را کنترل می کنند. در نتیجه در صورت خرابی برد جاروبرقی کارکرد دستگاه مختل خواهد شد.